ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2564

Share on

 157 

ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดตาก

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดตากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเส้นทางการเดินทางที่ยากลำบาก นักเรียนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวชาติพันธุ์  การพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสชีวิตในหลายด้าน

จุดเริ่มต้นโครงการ “ค้นหาความต้องการของโรงเรียน” 

เริ่มจากนัดประชุมออนไลน์ในประเด็นการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของครู กิจกรรมได้รับการตอบรับจาก โค้ช อาจารย์มหาวิทยาลัย โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูใหญ่ ครู นักเรียน มาระดมความคิดกันว่าโรงเรียนอยากเห็นเด็กเติบโตและพัฒนาด้านไหน จนพบจุดร่วมในการพัฒนาร่วมกัน “คือให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และพัฒนาการเรียนของนักเรียน”

เมื่อได้ข้อสรุปแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรก็เดินหน้าออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ภายใต้ 4 กรอบแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

  1. การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  2. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  3. การสร้างชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพ
  4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

  1. ออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  มีการประชุมทีม แบ่งทีมย่อยออกแบบ
  2.  ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแก้ไข มีผู้ทรงช่วยตรวจ ถึง 5 ท่าน
  3.  แก้ไขนวัตกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนตรวจดูตรงตามเป้าหมาย
  4.  นำไปพัฒนาโรงเรียนเป้าหมาย นัดวันทำกิจกรรมกับโรงเรียน และนักเรียน
  5.  สรุปผล และจัดทำ PLC

โรงเรียนได้นวัตกรรมการเรียนสำหรับใช้ในโรงเรียน เช่น ชุดฝึกภาษาไทย ชุดฝึกการอ่านออกเขียนได้  และชุดกิจกรรมประเมินคุณลักษณะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นจึงจัดการอบรมครูเพื่อทำสื่อใช้ในกิจกรรมการสอน ผลลัพธ์คือครูจัดทำการเรียนการสอนได้ ได้มีแนวทางในการสอน ให้เด็กเรียนสนุกและเรียนรู้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นก็นำนวัตกรรมบูรณาการกับการเรียนรู้วิชาอื่น นำสิ่งที่นักเรียนทำมาสู่บทเรียนเน้นบูรณาการด้านภาษา ตัวอย่างเช่น พืชผักมาทำเป็นบัตรคำและทำกิจกรรมร่วมกันโดยการทำสื่อร่วมกัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า