อธิบายปัญหาของคุณเรา
สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

เรียกดูหัวข้อ ช่วยเหลือ

I AM KRU มีพื้นที่แบ่งปัน 5 หมวด ที่เป็นความรู้ และชุดความรู้จากประสบการณ์ของครูผู้ลงมือทำ ได้แก่

  • พื้นที่แห่งการเรียนรู้ คือ การนำทฤษฎี องค์ความรู้ ชุดประสบการณ์จากโครงการต่าง ๆ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ มารวบรวมไว้ เพื่อส่งต่อให้กับผู้เข้ามาในเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่ ห้องเรียนจุดประกาย โรงเรียนแห่งความสุข ห้องเรียนในโลกกว้าง และพื้นที่สร้างครู
  • สังคมของคนสอน คือ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครูที่ลงมือจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่ ครูพลังใหม่ ครูชำนาญสอน ครูนักจัดการเรียนรู้ ครูบันดาลใจ
  • หนุนเสริมพลังครู คือ ห้องที่รวมเทคนิค วิธีการ กระบวนการ ที่เป็นสิ่งที่จะมาช่วยครู เสริมพลังครู ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 6 ห้องย่อย ได้แก่ หลักสูตร กระบวนการ นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ และวิจัย
  • ปฏิรูปสู่ความเสมอภาค คือ การเล่าแบ่งปันการพัฒนาการศึกษาที่เห็นศิษย์เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา เปลี่ยนแนวทางจากเดิม เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่ เด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สถาบันต้นแบบ สังคมเสมอภาค
  • เสริมสร้างพลังร่วม คือ การแบ่งปันประสบการณ์จากพื้นที่จริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งออกเป็น 5 ห้องย่อย ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ แชร์ให้ PLC และทันข่าวสาร
สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู สถานศึกษา (กสศ.) ที่อยู่ 388 อาคารเอส.พี อาคารเอ ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 02 079 5475

I AM KRU คือ

  • แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิค วิธีการในการพัฒนา “ครู” เพื่อครูได้เพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อศิษย์
  • พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาของ ครู นักศึกษาครู นักเรียน และทุกคนที่มีหัวใจพัฒนางานด้านการศึกษา
  • พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกาย
  • พื้นที่เชื่อมโยง ร่วมมือระหว่างกัน และยังเป็นพื้นที่ระดมกำลังในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า