เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL)

Share on

 13,334 

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL)

.

.

ผู้เข้าร่วมอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ On site*** และการอบรมผ่านระบบ Online

.

.

โดยการอบรมในห้องประชุมร่วมกัน (On site) ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามพื้นที่ตั้งของโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น (รุ่นละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน) ดังนี้

.

รุ่นพื้นที่โรงเรียนวันที่จัดอบรมสถานที่จัดอบรมหมายเหตุ
1พื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ13-14 สิงหาคม 2565โรงแรม
ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.ชุมพร สามารถเลือกมาเข้าร่วมในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้ พิจารณาจากการเดินทางที่ท่านสะดวก
2พื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ20-21 สิงหาคม 2565โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯสำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.ชุมพร สามารถเลือกมาเข้าร่วมในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้ พิจารณาจากการเดินทางที่ท่านสะดวก
3พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27-28 สิงหาคม 2565อ.เมือง จ.ขอนแก่นโรงแรมอยู่ระหว่างการประสานงาน
4พื้นที่ภาคใต้ 3-4 กันยายน 2565อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา– โรงแรมอยู่ระหว่างการประสานงาน
– สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.ชุมพร สามารถเลือกมาเข้าร่วมในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้ พิจารณาจากการเดินทางที่ท่านสะดวก
*** หมายเหตุ โครงการฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก และค่าอาหาร) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On-Site

.

.

การอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)  ประกอบด้วย 8 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรการเข้าใจเด็กจากการทำโครงการ 

2) หลักสูตร New normal mindset ของการเรียนจากการทำโครงงาน   

3) หลักสูตร ทักษะคิดเชิงเหตุ – ผล

4) หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

5) หลักสูตรทักษะคิดขั้นสูง

6) หลักสูตรทักษะ Reflective Coaching

7) หลักสูตรทักษะถามคือสอน

8) หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวก โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น (รุ่นละ 10 โรงเรียนที่ผ่านการอบรมในห้องประชุม) ดังนี้

.

รุ่นที่ 1 เข้าร่วมอบรมฯ ต่อเนื่อง ตามวัน เวลา ดังนี้

ลำดับวันที่เวลาหลักสูตร
116 กรกฎาคม 256509.00-12.00น.หลักสูตรการเข้าใจเด็กจากการทำโครงงาน
223 กรกฎาคม 256509.00-12.00น.หลักสูตร New normal mindset ของการเรียนจากการทำโครงงาน
310 กันยายน 2565 09.00-12.00น.หลักสูตร ทักษะคิดเชิงเหตุ – ผล
410 กันยายน 2565 13.00–16.30นหลักสูตรทักษะการสื่อสาร
512 พฤศจิกายน 25659.00–12.00น.หลักสูตรทักษะคิดขั้นสูง
612 พฤศจิกายน 256513.00–16.30น.หลักสูตรทักษะ Reflective Coaching
721 มกราคม 25669.00–12.00น.หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้
821 มกราคม 256613.00-16.30น.หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้

.

รุ่นที่ 2 เข้าร่วมอบรมฯ ต่อเนื่อง ตามวัน เวลา ดังนี้

ลำดับวันที่เวลาหลักสูตร
116 กรกฎาคม 25659.00–12.00น.หลักสูตรการเข้าใจเด็กจากการทำโครงงาน
223 กรกฎาคม 2565 9.00–12.00น.หลักสูตร New normal mindset ของการเรียนจากการทำโครงงาน
324 กันยายน 2565 9.00–12.00น.หลักสูตร ทักษะคิดเชิงเหตุ-ผล
424 กันยายน 2565 13.00– 16.30น.หลักสูตรทักษะการสื่อสาร
526 พฤศจิกายน 25659.00–12.00น.หลักสูตรทักษะคิดขั้นสูง
626 พฤศจิกายน 256513.00– 16.30น.หลักสูตรทักษะ Reflective Coaching
728 มกราคม 25669.00–12.00น.หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้
828 มกราคม 256613.00– 16.30น.หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้

.

รุ่นที่ 3 เข้าร่วมอบรมฯ ต่อเนื่อง ตามวัน เวลา ดังนี้

ลำดับวันที่เวลาหลักสูตร
116 กรกฎาคม 25659.00–12.00น.หลักสูตรการเข้าใจเด็กจากการทำโครงงาน
223 กรกฎาคม 2565 9.00–12.00น.หลักสูตร New normal mindset ของการเรียนจากการทำโครงงาน
38 ตุลาคม 25659.00–12.00น. หลักสูตร ทักษะคิดเชิงเหตุ – ผล
48 ตุลาคม 256513.00–16.30น.หลักสูตรทักษะการสื่อสาร
510 ธันวาคม 25659.00–12.00น.หลักสูตรทักษะคิดขั้นสูง
610 ธันวาคม 256513.00–16.30น.หลักสูตรทักษะ Reflective Coaching
711 กุมภาพันธ์ 25669.00–12.00น.หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้
811 กุมภาพันธ์ 256613.00–16.30น.หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้

.

รุ่นที่ 4 เข้าร่วมอบรมฯ ต่อเนื่อง ตามวัน เวลา ดังนี้

ลำดับวันที่เวลาหลักสูตร
116 กรกฎาคม 25659.00–12.00น.หลักสูตรการเข้าใจเด็กจากการทำโครงงาน
223 กรกฎาคม 25659.00–12.00น.หลักสูตร New normal mindset ของการเรียนจากการทำโครงงาน
322 ตุลาคม 25659.00–12.00น.หลักสูตร ทักษะคิดเชิงเหตุ – ผล
422 ตุลาคม 256513.00–16.30น.หลักสูตรทักษะการสื่อสาร
524 ธันวาคม 25659.00–12.00น.หลักสูตรทักษะคิดขั้นสูง
624 ธันวาคม 256513.00–16.30น.หลักสูตรทักษะ Reflective Coaching
725 กุมภาพันธ์ 25669.00–12.00น.หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้
825 กุมภาพันธ์ 256613.00–16.30น.หลักสูตรทักษะกระบวนกรการเรียนรู้

.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1 โรงเรียน ประกอบด้วย

  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    หรือ รองผู้อำนวยการ
    สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 1 ท่าน
  • คุณครู หรือ นักจัดการเรียนรู้จากสาขา
    วิชาใดก็ได้ จากระดับชั้นประถมปลาย-มัธยมต้น 4 ท่าน

รวมทั้งหมด 5 ท่าน

.

.

.

.

สามารถรับฟังการชี้แจงเป้าหมายและรายละเอียดโครงการ

จากวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

Link : https://drive.google.com/drive/folders/1vZoYsZ9HvViPrK2E55mb0hJVlr7_zF5k?usp=sharing

.

 13,335 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า