การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับ “ครูนอกระบบ” | ครูสังคมการสอน

Share on

 372 

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา | ครูสังคมการสอน

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบที่ทำให้ปัญหาการหลุดออกนอกระบบการศึกษาขยายชัดขึ้น จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ใช่แค่นั้น “ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษา” มีความซับซ้อนของสาเหตุปัญหา I AM KRU ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน ”โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา” เพื่อช่วยเป็นอีกหนึ่งพลังสร้างสรรค์ครู

1.เป้าหมายสำคัญของโครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาคืออะไร
“มีเด็กเป็นจำนวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษา จากหลายปัจจัยบางคนหลุดออกจากระบบด้วยความไม่พร้อมทางด้านปัจจัย แต่ก็มีอีกบางส่วนที่ระบบทำให้เด็กหลุดออกไปก็มีมากเช่นกัน ระบบการศึกษาไม่เอื้อต่อวิถีชีวิตของเด็ก ไม่ว่าจากปัญหาระบบโรงเรียน ความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ ครอบครัว เราจึงมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กนอกระบบ ให้มีความสามารถมากพอที่จะเข้าไปทำงานในระบบได้แบบคนทั่วไป สำหรับเป้าหมายของโครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบ”

2.โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษามีกลไกสำคัญในการเข้าไปเสริมสร้างพลังครูได้อย่างไร?
“เราเปรียบเสมือนเป็นส่วนกลางที่คอยติดตามโครงการว่าสามารถเข้าไปพัฒนาครูได้ถึงในระดับใด โดยมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพโครงการด้วยการเชื่อมต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามาทำงานร่วมกัน เพราะเรามีความเชื่อว่าเรื่องของการศึกษาเป็นของทุกคน โดยใช้กลไกการทำงานแบบส่งครูรุ่นใหม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงค่านิยมระบบการศึกษาแบบเดิม”

3.การลดความเหลื่อมล้ำควรเป็นบทบาทของใคร ที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
“ปัจจุบันระบบทำให้เราเข้าถึงทรัพยากรที่ควรจะมีได้ยาก ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญที่เข้ามาอำนวยความสะดวก ลดข้อจำกัดบางอย่างในการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาให้ครูมีศักยภาพในการพัฒนาเด็กได้เต็มที่”

 373 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า