อุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในรั้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ด้วยแรงบันดาลใจจากครูผู้เป็นแบบอย่างในวัยเด็ก ครูสายชลจึงมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสให้กับเด็กๆ อย่างที่เคยได้รับ

Share on

 1,462 

​“เรามีเป้าหมายในชีวิตว่าอยากเป็นครูเพราะตอนเด็กๆ พ่อแม่มีฐานะยากจน แต่เมื่อได้เรียนกับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้วกลับเกิดแรงบันดาลใจ เพราะท่านสอนให้เราอ่านออกเขียนได้ สอนให้ทำแปลงเกษตร ปลูกผักและมีรายได้”

ด้วยแรงบันดาลใจจากการเห็นครูผู้เป็นแบบอย่างในวัยเด็ก ครูสายชล ใจซื่อ ครูจากโรงเรียน​ตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูในโรงเรียนที่เธอเคยจบมาและมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสให้กับเด็กๆ อย่างที่เธอเคยได้รับ

ตลอดเวลา 22 ปีที่ได้ทำหน้าที่ครู เธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ หลายคนในการเลือกกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาบ้านเกิด ความทุ่มเทของครูสายชลทำให้คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากโรงเรียนในเมืองใหญ่ 

ครูยุ้ยเล่าว่าเธอตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอยากเป็นครูและเลือกเรียนด้านนี้โดยตรง แต่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพราะมีข้อบังคับให้ต้องสอบเป็นตำรวจตระเวนชายแดนก่อน แต่โครงการคุรุทายาทเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนของตนได้

“ในใจคิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาเป็นครูที่นี่เพราะต้องสอบเป็นตำรวจตระเวนชายแดนก่อนโชคดีที่โครงการคุรุทายาทช่วยให้กลับมาบรรจุที่โรงเรียนได้ โดยต้องผ่านการฝึกอบรมตำรวจ 1 ปีและครูอีก 6 เดือนก่อน”  

การพัฒนานักเรียนภายใต้ข้อจำกัด

ในช่วงที่ครูยุ้ยยังเป็นนักเรียน มีครูเพียง 4 คนที่คอยดูแลนักเรียนเกือบ 30 คนและต้องรับผิดชอบด้านการสอน การประกอบอาหารและการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ แม้ครูตำรวจตระเวนชายแดนไม่ได้จบครุศาสตร์โดยตรง แต่ครูสามารถสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และมีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต ครูยุ้ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากความทุ่มเทของครู

“ช่วงเย็นเด็กๆ จะจุดเทียนอ่านหนังสือและนอนที่วัด ครูจะมาสอนเสริม เล่านิทานและสอนความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจนกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากเป็นครู สมัยก่อนครูเก่งมาก สามารถประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวมาสอนได้ ในฐานะผู้สอน เราตั้งใจถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้รับโอกาสอย่างเดียวกับที่เราเคยได้รับ เราเพียงหวังว่าพวกเขาจะอยากกลับมาเป็นครูเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป”

ครูยุ้ยมักย้ำกับนักเรียนเสมอว่าเธอเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเช่นเดียวกัน แต่เธอมีความฝันว่าจะกลับมาเป็นครู เธอจึงตั้งใจเรียนและกลับมาเป็นครูเพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่น เมื่อนักเรียนเล่าให้เธอฟังว่าพวกเขาอยากเป็นครูเพราะมีเธอเป็นแบบอย่าง ครูยุ้ยรู้สึกภูมิใจที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน สิ่งเหล่านี้เป็นรางวัลที่ทำให้เธอมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันต่อไป 

ความทุ่มเทเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

ปัจจุบันมีลูกศิษย์ที่ครูยุ้ยเคยสอนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้ถึงสองคน ถือเป็นการส่งต่อโอกาสจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนบางคนย้ายไปอยู่ในโรงเรียนประจำอำเภออย่างโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและสามารถสอบได้ที่ 1 ของชั้นเรียน ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีคุณภาพและประสบความสำเร็จได้ไม่แพ้นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป

หนึ่งในแนวคิดสำคัญคือการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อ​ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู โดยอาศัยโรงเรียนเป็นฐาน​ในการเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะได้รับการอบรมและคัดเลือก “ครูอาสา” เพื่อทำหน้าที่สอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมวันละ 1 ชั่วโมง โดยอาศัยหลักบันได 4 ขั้นของอาจารย์ศิวกานท์ ปทุมสูตร ทั้งนี้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ปรับรูปแบบให้เข้ากับนักเรียนเช่นการใช้เพลงหรือนิทานเป็นสื่อเพื่อช่วยให้นักเรียนที่สมาธิสั้นกลับมาสนใจเนื้อหา นักเรียนจึงมีพัฒนาการจากเดิมที่นั่งอยู่หลังห้องและไม่สนใจเรียน ปัจจุบันเขาเริ่มอ่านออกเขียนได้ ทำให้ผลการเรียนวิชาอื่นๆ ดีขึ้นตามไปด้วย

สื่อการสอนที่มีอยู่รอบตัว

ครูยุ้ยเล่าว่าสื่อการสอนสามารถหาได้จากสิ่งที่มีอยู่รอบตัว ทั้งจากสภาพแวดล้อมและการเปิดหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  อย่างแปลงเกษตรของโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน  เพราะนักเรียนทุกคนต้องลงมือปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ด ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์จากบัญชีสหกรณ์ได้ 

ทั้งนี้ทุกอย่างเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนได้หากประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามวุฒิภาวะ การสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไม่ได้เน้นที่การท่องจำในตำรา แต่เน้นการปฏิบัติในชีวิตจริง จึงถือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“ครูอยากให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและกลับมามอบโอกาสให้น้องๆ เหมือนที่ตนเองได้รับโอกาส เมื่อน้องรุ่นต่อไปได้รับโอกาสจะก่อให้เกิดลูกโซ่แห่งความดีที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นลูกโซ่ที่จะทำให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเท่าเทียมได้”

ครูยุ้ยกล่าวทิ้งท้าย

 1,463 

Writer

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า