นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้: 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564สำหรับเว็บไซต์ www.iamkruphase3.site-demo.dev ซึ่งให้บริการโดย กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา ผู้เป็นเจ้าของตามกฎหมายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดโดยอ้างอิงถึงการเก็บ การใช้และการเปิดเผยถึงข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดที่เกี่ยวของกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้งานร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขและใช้บริการที่อยู่บนเว็บไซต์ www.iamkruphase3.site-demo.dev ซึ่งเป็นการควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านโดยทั่วไป

 

กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และตระหนักดีว่าข้อมูลสำคัญเป็นส่วนสำคัญของความเป็นส่วนตัว จึงดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย และมีคำชี้แจ้งที่ชัดเจนว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และจะต้องมีการจัดการและการนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะทำการแจ้งเตือนท่านที่นี่ โดยอีเมลหรือช่องทางอื่นตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักของเรา ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชม สถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าชม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเว็บไซต์ www.iamkruphase3.site-demo.dev และท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

 

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 094-8971499 (แอดมิน)

 

โปรดทราบว่า การใช้หรือการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านสร้างบัญชีกับทาง www.iamkruphase3.site-demo.dev ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของท่านดังนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด หน่วยงาน โรงเรียนที่สอน ระดับชั้นที่สอน และที่อยู่ของโรงเรียนที่สังกัด ข้อมูลที่ท่านส่งให้แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา หรือจัดส่งเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดจะกล่าวด้านล่าง)

 

เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง
เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา แม้ไม่ได้สมัครสมาชิกหรือเข้าระบบสมาชิก เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ท่านกำลังใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ รุ่นแอปพลิเคชัน การตั้งค่าภาษา และหน้าเว็บที่เราแสดงสำหรับท่านในขณะนั้น หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพานั้น การตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์พกพา ลักษณะเฉพาะการรู้จำอักขระ และข้อมูลละติจูด/ลองจิจูด เมื่อท่านดำเนินการสมัครสมาชิกเว็บไซต์และเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ระบบของเราจะลงทะเบียนข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่ท่านดำเนินการ หากข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งชี้ว่าท่านเป็นบุคคลจริงก็จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
เราใช้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของของกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้

 

  • สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
  • เพื่อดำเนินการในส่วนของการใช้สิทธิของสมาชิกเว็บไซต์ในการรับบริการหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ให้เฉพาะสมาชิกเว็บไซต์
  • ส่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา และคอร์สการเรียนต่าง ๆ หรือการสื่อสารอย่างอื่นเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่อยู่ภายใต้กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา ของเราให้แก่ท่าน ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา โดยระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ หรือเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  • เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ สำหรับพัฒนาการจัดหน้าและเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์และการปรับแต่ง เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ วิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่คาดว่ามีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากเราให้แก่ท่าน

 

เว็บไซต์ www.iamkruphase3.site-demo.dev จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตินอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให่แก่องค์กรอื่น ๆ ยกเว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจเราในการดำเนินการ หรือ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาตหรือเป็นไปตามกฎหมายที่ต้องการ หรือได้รับการขอร้องเกี่ยวกับลูกค้าเราตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย

 

การปรับเปลี่ยนและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้ของท่านบน www.iamkruphase3.site-demo.dev หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 

การติดต่อ www.iamkruphase3.site-demo.dev
หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราช่วยเหลือ แก้ไข/เพิกถอนความยินยอมหรือข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่าน โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 094-8971499 (แอดมิน)
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า