10 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย Gardner’s Multiple Intelligences Theory

วันนี้ I AM KRU. ได้มาสังเกตการณ์การอบรม “การนิเทศการจั… Continue reading 10 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย Gardner’s Multiple Intelligences Theory

 3,057 

E BOOK Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”

Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้” ตัวอย่างการจัดการ… Continue reading E BOOK Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”

 16,272 

โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน – ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของนัก… Continue reading โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน – ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 8,061 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภูเก็ตกับทิศทางการศึกษาโลก

การบรรยายในครั้งนี้เป็นการมองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ… Continue reading พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภูเก็ตกับทิศทางการศึกษาโลก

“ชวนคุย” เพื่อส่งเสียงจาก “ครู” ถึง “ระบบการศึกษาไทย”

เนื่องในโอกาสที่เว็บไซต์และเพจ I AM KRU มีอายุครบ 1 ปีในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา I AM KRU. จึงขอ “ชวนคุย” ในหัวข้อ “เสียงจากครู” ถึง “ระบบการศึกษาไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูและนักการศึกษา

 1,953 

Monster : บทบาทสัตว์ประหลาดที่สังคมยัดเยียดให้

“ถ้าเอาสมองหมูมาปลูกถ่ายใส่หัวคน จะเรียกคนนั้นว่าคนหรือ… Continue reading Monster : บทบาทสัตว์ประหลาดที่สังคมยัดเยียดให้

 1,890 

อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง: นักเรียนตัวอย่างที่ปั้นแต่งขึ้นจากระบบที่ล้มเหลว

“ก็โครงสร้างประเทศนี้มันเอื้อให้มีไง” ภาพยนตร์เรื่อง อา… Continue reading อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง: นักเรียนตัวอย่างที่ปั้นแต่งขึ้นจากระบบที่ล้มเหลว

การเรียนรู้แบบลงมือทำในศตวรรษที่ 21

การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาครู ตชด.… Continue reading การเรียนรู้แบบลงมือทำในศตวรรษที่ 21

 14,617 

ครูพี่เลี้ยง กับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

อ.พรพิมล ทักษะวรบุตร อดีตศึกษานิเนศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.… Continue reading ครูพี่เลี้ยง กับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

 2,249 

ห้องเรียนแบบคละชั้น คำตอบของการเรียนรู้ในห้องเรียน ตชด.

การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตช… Continue reading ห้องเรียนแบบคละชั้น คำตอบของการเรียนรู้ในห้องเรียน ตชด.

 1,585 

6 หัวใจขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

การศึกษาไม่อาจเดินหน้าเพียงลำพัง ถ้าร่วมมือกันก็ไปได้ไก… Continue reading 6 หัวใจขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่

5 กระบวนการประเมินผล การเรียนรู้ของนักเรียน ครู และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ของนักเรียน ครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภา… Continue reading 5 กระบวนการประเมินผล การเรียนรู้ของนักเรียน ครู และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า