“ชวนคุย” เพื่อส่งเสียงจาก “ครู” ถึง “ระบบการศึกษาไทย”

เนื่องในโอกาสที่เว็บไซต์และเพจ I AM KRU มีอายุครบ 1 ปีในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา I AM KRU. จึงขอ “ชวนคุย” ในหัวข้อ “เสียงจากครู” ถึง “ระบบการศึกษาไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูและนักการศึกษา

 1,188 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารโรงเรียน

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice วิธีการที่ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์

ทิศทางการพัฒนาความต้องการและการปรับตัวของการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนากำลังคนของจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลการศึกษาจากจังหวัดสุรินทร์  ทิศทางความต้องการกำลั… Continue reading ทิศทางการพัฒนาความต้องการและการปรับตัวของการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนากำลังคนของจังหวัดสุรินทร์

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลไกพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ สู่งานมหกรรมการศึกษาไทย 

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้… Continue reading เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลไกพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ สู่งานมหกรรมการศึกษาไทย 

“ร่วมออกผจญภัย ตามหาความฝัน” – One Piece (2023)

เส้นทางความฝันของเด็กนักเรียน
ไม่ควรถูกจำกัดด้วยโครงสร้างทางสังคม

ซีรี่ส์ One Piece (2023)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เ… Continue reading เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ Online PLC Coaching

การจำลอง  Online PLC Coaching โดยใช้เนื้อหาจากครูต้นเรื… Continue reading เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ Online PLC Coaching

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านจิตศึกษาพรีเมี่ยม

จิตศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสม… Continue reading เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านจิตศึกษาพรีเมี่ยม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ PLC ที่มีคุณภาพ

นักเล่าเรื่อง 2 ท่าน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที… Continue reading เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ PLC ที่มีคุณภาพ

ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง The Self-Development School Project under the Teacher and School Quality Program: TSQP

หนังสือ “ผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ… Continue reading ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง The Self-Development School Project under the Teacher and School Quality Program: TSQP

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า