เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL)

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการ… Continue reading เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้การทำโครงงานฐานวิจัย (RBL)

 2,851 

บทบาทของครู กับการสร้างห้องเรียนที่เปิดรับความหลากหลาย

เด็กที่เป็น LGBTQ+ ต้องใช้เวลามาก ๆ ในการพิสูจน์ตัวเองใ… Continue reading บทบาทของครู กับการสร้างห้องเรียนที่เปิดรับความหลากหลาย

 504 

เวทีเสวนาสาธารณะ (Public forum) ครั้งที่ 3

“บทเรียนและความท้าทายของการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึก… Continue reading เวทีเสวนาสาธารณะ (Public forum) ครั้งที่ 3

 376 

หลักสูตรเพื่อครู ตชด.

หลักสูตรเพื่อครู ตชด. เพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพครู กองทุนเพื่… Continue reading หลักสูตรเพื่อครู ตชด.

 371 

ห้องเรียนธรรมชาติ

ห้องเรียนธรรมชาติ “สวนป่าสาระ ยูงทอง” “รู้ส… Continue reading ห้องเรียนธรรมชาติ

 347 

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา

“ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” พิธ… Continue reading การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา

 311 

ครูรัก(ษ์)ถิ่น สานฝันให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรั… Continue reading ครูรัก(ษ์)ถิ่น สานฝันให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

 565 

รวมพลังนักการศึกษา เติมพลังครู ตชด.

เวทีสะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาโจทย์การทำงาน สู่การปฏิบัติจริง ของโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2564

 148 

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับ “TSQP”

บทสัมภาษณ์ ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการชุดโครงการโรงเรี… Continue reading การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับ “TSQP”

 357 

ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็ก ๆ แต่ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 98 

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า