ข้อมูลวิจัยและประเมินผลโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 มูลนิธิสยามกัมมาจล

 5 

รับผิดชอบโรงเรียนพัฒนาตนเองในภาคเหนือและภาคกลาง มีโรงเรียนเข้าโครงการ รุ่นที่ 2 จำนวน 38 โรงเรียน

สังกัด

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยการใช้การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach)

มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ (Full Participation)

เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบในองค์ประกอบของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลักษณะสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ มีดังนี้

  • นำเรื่องที่ต้องการทำเข้าสู่ระบบงานให้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานปกติไม่ใช่เป็นโครงการชั่วคราวเฉพาะกิจ
  • ทำงานให้ครบวงจรเริ่มจากการวางแผนดำเนินการและประเมินผล
  • พัฒนาเรื่องที่ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของทุกองค์ประกอบสำคัญของโรงเรียนไม่ใช่เป็นโครงการเอกเทศ
  • เตรียมปัจจัยพื้นฐานให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมของเรื่องที่ต้องการ
  • สนับสนุนให้ทั้งโรงเรียนโดยฝ่ายต่าง ๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องประเมินตนเองเป็นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
  • มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้วยความเข้าใจ การยอมรับและตระหนักในความสำคัญของเรื่องที่โรงเรียนต้องการทำ

ข้อมูลโรงเรียนตัวอย่าง รุ่นที่ 2

โรงเรียนบ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า