โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ปี 2562-2565 (Teacher and School Quality Program:TSQP)

Share on

 579 

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 636 โรงเรียน

สังกัด

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 228 โรงเรียน

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,771 คน

นักเรียน 60,940 คน

รุ่นที่ 2 จำนวน 408 โรงเรียน

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6,065 คน

นักเรียน 106,632 คน

4 ปัจจัยสำคัญ อธิบายถึงความแตกต่างของนักเรียน

  1. ความสัมพันธ์และทัศนคติระหว่างผู้บริหาร
  2. ผู้บริหารสนับสนุนระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  3. ครูเข้าใจในศักยภาพของผู้เรียนรายงานบุคคลสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และใช้กระบวนการประเมินตามสภาพจริง

เป้าหมายการออกแบบและดำเนินการกระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Development Evaluation : DE) โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า