ข้อมูลวิจัยและประเมินผลโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2

 3 

โดยทางมีการรับผิดชอบการพัฒนาครูและผู้บริหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 จำนวน 12 โรงเรียน

สังกัด

  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ CLIP

C-Continuous Improvement

การพัฒนาทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นพลวัตร (Dynamic)

L-Learning

เรียนรู้จากการปฏิบัติภารกิจ ของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

I-Integration

การนำส่วนย่อย ๆ มาประสานกลมกลืนเป็นองค์กรเดียวกัน นำภารกิจ บุคลากร ทรัพยากร เทคโนโลยี มาบูรณาการการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

P-Participation

การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

ข้อมูลตัวอย่าง รุ่นที่ 2

ความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า