หลังเลือกตั้งแล้วนโยบายการศึกษาใดบ้างที่จะเกิดขึ้น…

Share on

 208 

จบไปเรียบร้อยแล้วกับการเลือกตั้งทั่วไป ที่สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ที่มีผู้มาใช้สิทธิสูงที่สุดเท่าที่มีการเลือกตั้งมาโดยมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงมากถึง  39,186,052 คน คิดเป็น 75.01% หรือถึง 3 ใน 4 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง

25622566
38,341,644ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง39,186,052
72.51%คิดเป็น %75.01%
51,214,120จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง52,238,594
350เขตเลือกตั้ง400
92,320หน่วยเลือกตั้ง95,137
81จำนวนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต70
77จำนวนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ67

* ที่มาสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นโยบายภาพรวมเน้นในเรื่องการพลิกแนวคิดทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง พร้อมเปลี่ยนให้การศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กให้มีเสรีภาพในการเรียนรู้ ด้วยความเสมอภาค คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนหัวใจสำคัญของนโยบายที่เน้น ‘การศึกษาไทยก้าวหน้า’  โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาไทยที่ฝั่งรากลึกมาอย่างยาวนาน 

โดยนโยบายการศึกษาไทยของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นั้นเน้นใน 6 ด้านสำคัญ ซึ่งแต่ละนโยบายที่จะมาขับเคลื่อนให้การศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงไปทุกภาคส่วนนั้นมีนโยบายเรื่องใดบ้าง

“การศึกษาที่ฟรีจริง” 

 • เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
 • ทุกโรงเรียนมีงบพอ
 • โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต

“การศึกษาที่ปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม” 

 • ส้วมสะอาด อาคารสถานที่ปลอดภัย ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา
 • กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
 • ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที
 • ยกเลิกตั้งแถว ใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง

“การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคนให้ทันโลก” 

 • ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
 • ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ
 • โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้
 • เปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที ค่าใช้จ่าย TCAS อัตราเดียว ไม่เกิน 500 บาท
 • การศึกษานอกระบบ (กศน.) แบบ on-demand
 • สร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบเนื้อหาหนังสือเรียน
 • อำนวยความสะดวกในการทำ Home School

“กระจายอำนาจทางการศึกษา นักเรียน-ครู-ผู้ปกครองมีส่วนร่วม”

 • กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น
 • บอร์ดโรงเรียน ต้องมีตัวแทนนักเรียน
 • งบที่สภานักเรียนเลือกใช้เองได้
 • สภาเยาวชนมาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่รัฐสภาได้

“การศึกษาที่คืนครูให้ห้องเรียน คืนคุณค่าให้วิชาชีพครู” 

 • คืนครูให้นักเรียน เลิกนอนเวร ลดงานเอกสาร ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมิน-รับแขก
 • นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ.
 • ยกระดับสถาบันผลิตครู เพิ่มทักษะ-ความเชี่ยวชาญครู
 • งบอบรมให้ครู-โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร

“การศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 • คูปองเปิดโลก สูงสุด 2,000 บาทต่อปี สำหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ
 • แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด รับรองคุณวุฒิพร้อมระบบจัดหางาน

ที่มา: https://election66.moveforwardparty.org/

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า