ข้อมูลวิจัยและประเมินผลโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Share on

 405 

โดยทางมีการรับผิดชอบการพัฒนาครูและผู้บริหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 และ

รุ่นที่ 2 จำนวน 74 โรงเรียน

สังกัด

  • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กรอบแนวคิดในการดำเนินงานมุ่งเน้นที่การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach)  

โดยการใช้แนวทางดังต่อไปนี้

  • Whole School Approach (WSA) การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
  • การพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  • กรอบแนวคิด

โดยมีข้อมูลตัวอย่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ จ.ยะลา

ข้อมูลตัวอย่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านทรายขาว จ.สงขลา

พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนด้วย ด้วยการจัดทำ SPAIN MODEL โรงเรียนบ้านทรายขาว

S – Student Care การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

P-PLC กระบวนการ PLC เพื่อนำผลไปพัฒนาและแก้ปัญหา

A-Active Learning ครูเดินหน้า การสอนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

I-Info นำระบบ Info มาใช้และขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ

N-Network สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนใกล้เคียงและหน่วยงานต่าง ๆ

แนวคิดและนวัตกรรมจัดการเรียน การสอนที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียน

การสอนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

นวัตกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและโครงงานฐานวิจัย (ชั้นปฐมวัย) 4 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 จิตตปัญญาและคุณธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกจิตและบ่มเพาะคุณธรรม

ขั้นที่ 2 ให้หลักการ หลักคิด หลักความรู้ และหลักปฏิบัติ

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติสร้างความรู้

ขั้นที่ 4 ถอดบทเรียน

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า