ห้องเรียนธรรมชาติ

Share on

 2,464 

ห้องเรียนธรรมชาติ “สวนป่าสาระ ยูงทอง”

“รู้สึกว่าเขามีความคิดเป็นตัวของตัวเอง มีการให้เหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมทำแบบนี้” เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูก หลังจากที่โรงเรียนปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากแบบเดิม ที่นักเรียนจะเรียนอยู่ในห้องเรียนและในบางครั้งก็จะต้องเรียนกับจอทีวี เพราะการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวจชายแดน

.


โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ เป็น 1 ใน 50 โรงเรียนนำร่อง ภายใต้โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ โดยดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปร่วมพัฒนากับทางโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงเรียน เป็นการทำงาน 3 ประสานคือ โรงเรียน ตชด. ผู้แทนชุมชน และสถาบันผลิตครู ในการร่วมกันคิดออกแบบการเรียนการสอนที่กำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไปที่นักเรียนเป็นสำคัญ และยังเป็นการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยบทบาท “ครูภูมิปัญญา” เป็นการสร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกัน และยังสร้างให้เกิดความเข้าอกเข้าใจระหว่างโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งครูและพ่อแม่ ผู้ปกครองในแนวทางเดียวกัน


.


กว่าจะเป็นห้องเรียนธรรมชาติ “สวนป่าสาระยูงทอง”
จากสวนป่าที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ที่เป็นที่วิ่งเล่นของนักเรียนยามพักกลางวัน จนโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ได้รับโจทย์สำคัญ “ทำอย่างไรให้ใช้สวนป่าแห่งนี้สร้างการเรียนรู้ให้เด็กให้ได้” และเป็นโอกาสที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จึงได้ร่วมกันคิด ทำ เปลี่ยนสวนป่าธรรมดา เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ชื่อว่า “สวนป่าสาระ” ด้วยกระบวนการรจัดการเรียนรู้ “Project Based Learning” ด้วย 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ตามหาสิ่งที่จะสอน ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 เขียนแผนการสอน สร้างผลงานเชิงประจักษ์ “หนังสือเล่มเล็ก เรื่องเล่ากระบวนการเรียนรู้ที่ 1 – 12”
ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงตัวชี้วัด โดยครูมีหน้าที่วิเคราะห์ว่านักเรียนทำแล้วเข้ากับมาตรฐานใดบ้างในแต่ละกิจกรรม


.


คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเสียงสะท้อนของผู้เรียนที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองจากการเรียนรู้ในป่าสาระยูงทองนี้ว่า “มีความกล้าแสดงออกและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น” “เมื่อเราเรียนในสวนป่าเราได้ทำจริง” เหนือสิ่งใด เมื่อครูเปลี่ยน ห้องเรียนก็เปลี่ยน เกิดเป็น ห้องเรียนแห่งรอยยิ้ม ของทุกคน

 2,465 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า