ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็ก ๆ แต่ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

Share on

 1,503 

การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็ก ๆ แต่ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ประโยคที่ว่า “ความรู้ไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียน” นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนตระหนักรู้อยู่แล้ว เพราะในโลกยุคปัจจุบัน มีข้อมูลความรู้ต่าง ๆ มากมายในอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถคลิกเข้าไปหาความรู้ได้ทุกเวลา และสถานที่ ความสะดวกสบายนี้ทำให้โลกถูกหมุนไปอย่างรวดเร็วจนมารู้ตัวอีกที ความรู้ที่เคยเรียนในห้องเรียนบางทีก็ไม่พอสำหรับการดำเนินชีวิต มนุษย์จึงต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นทุกวัน ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า Lifelong Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต


.


การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วยชุดความคิดหลายอย่าง เช่น Growth Mindset ความคิดที่จะหลุดออกจากกรอบเดิม ๆ ของตัวเอง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลาโดยไม่มีอคติ ไม่จำกัดตัวเองว่ามีความรู้เพียงพอแล้ว หรือทำในสิ่งที่ไม่เคย ทำไม่ได้ ต่อมา คือ Active Learning หรือการเรียนรู้จากการลงมือทำ การใช้งานความรู้ที่มีอยู่ในสถานการณ์จริงทำให้เข้าใจสิ่งที่เรียนมามากขึ้น และต่อยอดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


.


ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ ครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพราะตำรวจตระเวนชายแดนที่เข้ามาสอนในโรงเรียนไม่ได้จบครูมาโดยตรง อีกทั้งนักเรียนในพื้นที่บางส่วนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก จึงต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อเสริมศักยภาพในด้านการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลากหลายมหาวิทยาลัย


.


โดยการดำเนินงานของโครงการ มีการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กว่า 50 แห่งใน 15 จังหวัด ครู ตชด.จะได้รับการอบรม และเรียนรู้พัฒนาศักยภาพการสอนทุกรูปแบบ เช่น การออกแบบกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนให้มีความสนุก การทำสื่อให้เกิดความน่าสนใจ แม้แต่วิธีการเขียนกระดานของคุณครูให้เด็กสามารถเขียนตามได้ง่าย ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ในวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ได้ด้วย นอกจากนี้ยังเน้นไปที่การสอนภาษาไทยให้กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ด้วยหลากหลายวิธี ทั้งการใช้การ์ดคำศัพท์ ไปจนถึงการใช้ Active Learning แบบ Farm School ในการสอนภาษาอังกฤษ


.


จะเห็นได้ชัดว่า แม้ว่าครู ตชด.ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพอาจต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นในการเป็นครู แต่ก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นครูซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการพิสูจน์หลัก Growth Mindset หลุดจากกรอบความสามารถเดิม ๆ ใช้ Active Learning ในการพัฒนาต่อยอด นำไปสู่การเรียนรู้แบบ Lifelong Learning ยังมีวิธีการอีกมากมายที่จะช่วยเป็นแนวทางให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้ เพราะคนเราสามารถต่อยอดความรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา เพียงเชื่อในศักยภาพของตนเองเท่านั้น

 1,504 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า