เวทีเสวนาสาธารณะ (Public forum) ครั้งที่ 3

“บทเรียนและความท้าทายของการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึก… Continue reading เวทีเสวนาสาธารณะ (Public forum) ครั้งที่ 3

 893 

หลักสูตรเพื่อครู ตชด.

หลักสูตรเพื่อครู ตชด. เพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพครู กองทุนเพื่… Continue reading หลักสูตรเพื่อครู ตชด.

 1,550 

ห้องเรียนธรรมชาติ

ห้องเรียนธรรมชาติ “สวนป่าสาระ ยูงทอง” “รู้ส… Continue reading ห้องเรียนธรรมชาติ

 1,295 

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา

“ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” พิธ… Continue reading การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา

 911 

ครูรัก(ษ์)ถิ่น สานฝันให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรั… Continue reading ครูรัก(ษ์)ถิ่น สานฝันให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

 1,369 

รวมพลังนักการศึกษา เติมพลังครู ตชด.

เวทีสะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาโจทย์การทำงาน สู่การปฏิบัติจริง ของโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2564

 445 

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับ “TSQP”

บทสัมภาษณ์ ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการชุดโครงการโรงเรี… Continue reading การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับ “TSQP”

 990 

ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็ก ๆ แต่ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 273 

กระบวนการผลิตครูตั้งแต่ “ต้นน้ำ”

ต้นแบบพัฒนาครูแนวใหม่ “กระบวนการผลิตครูตั้งแต่ ต้นน้ำ”

 316 

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า