ชุมชนคือ ‘ครอบครัวใหญ่’ ที่ต้องกลับมาดูแล

เติมเต็มความฝันที่จะเป็นครูเพื่อครอบครัวและท้องถิ่น

 204 

โอกาสของการส่งต่อความรู้กลับสู่ถิ่นกำเนิด ‘ครู’

เมื่อแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ และโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเป็นสิ่งต่อเติมความฝันแก่ครูรุ่นใหม่

 190 

สร้างคุณภาพ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” สู่รุ่นที่ 2 ลดเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริง

ครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 2: บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการศึกษาให้
เติบโตในพื้นที่ห่างไกล

 198 

“โครงงานฐานวิจัย” สร้างความเสมอภาคในห้องเรียน ไม่ทิ้งใครไว้หลังห้อง

การเรียนรู้ที่เสมอภาคและไม่ทิ้งใครไว้หลังห้อง

 222 

จิตศึกษาเปลี่ยนชีวิต: ห้องเรียนที่เด็กพิเศษกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง

จิตศึกษาเห็นผลช่วยเด็กพิเศษนิ่งขึ้น ดึงเด็กหลังห้องกลับมาเรียนทันเพื่อน

 208 

ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เลิกท่องจำความรู้มุ่งสู่การฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

การเรียนรู้ที่ครูสอนให้เด็กเลิกท่องจำและฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

 228 

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า