โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) – โรงเรียนบ้านกองแขก

“เรามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างทรัพยากรของชาติ”

Share on

 1,205 

“เรามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างทรัพยากรของชาติ”

นี่เป็นเสียงสะท้อนจากว่าที่ร้อยตรี วัตร สุขใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองแขก หลังเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จากอดีตที่ต้องต่อสู้กับหลักสูตรการศึกษารูปแบบเดียว สู่การขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล หลากภาษา หลากชาติพันธุ์ ได้เรียนรู้อย่างเปิดกว้างและทัดเทียม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM Design Process และ Makerspace ของมูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมด้วยคำแนะนำการติดตามใกล้ชิดจากโค้ช และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อหัวใจสำคัญที่สุดคือครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านกองแขกจึงสร้างคอนเซ็ปต์ประจำโรงเรียน ให้มีส่วนร่วมจากทั้งชุมชน ครู ผู้อำนวยการ นักเรียน โดยมีเป้าหมายเดียวคือให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและทักษะอาชีพ โดยปรับบทบาทเป็นคุณครูนักพัฒนา ส่งเสริมการสอนแบบ Active Learning สนับสนุนให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและลงมือทำด้วยตัวเอง สร้างพื้นที่ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ กระตุ้นการคิดให้เด็กหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

“ที่เรียนในห้องเรียนเราเรียนแค่ 10% แล้วลงมือทำ 90% เราเรียนรู้ได้มากกว่า” จิราพัชร คิดสม นักเรียนโรงเรียนบ้านกองแขก

นวัตกรรมการสอนที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนส่งผลประจักษ์ชัดว่า เด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ กล้าแสดงออก มีความคิดเป็นของตัวเอง มีเป้าหมายในชีวิต และชุมชนก็พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ไปด้วยกัน

 1,206 

Writer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า